ABIO - Main Section

ABIO - Main Component

Keim Porosan Trass (ειδικός, πορώδης σοβάς, που συγκρατεί την ανερχόμενη υγρασία και αποθηκεύει τα βλαβερά άλατα)

Κωδικός: 4155

 

 

 

KEIM-Porosan

Trass-Sanierputz (Σοβάς με τσιμέντο τραχείτη)

 

Με απλά λόγια

 

Ειδικός, πορώδης σοβάς, που συγκρατεί την ανερχόμενη υγρασία και αποθηκεύει τα βλαβερά άλατα.

 

Τιμή 2019(χωρίς ΦΠΑ)

Porosan Sanier(γκρί) : Euro 2,03/κιλό

Porosan Sanier ΗF που στεγνώνει γρήγορα(άσπρο) : Euro 2,80/κιλό

Κατανάλωση ανά μ2 με πάχος 2 εκ. : 22 κιλά

 

Παράδειγμα κοστολόγισης

 

Το πρόβλημα της ανερχόμενης υγρασίας εμφανίζεται σΆέναν τοίχο μήκους 20μ. Το τελευταίο σημάδι από τα άλατα είναι σε ύψος 1.20μ. Ο σοβάς πρέπει να τοποθετηθεί 80εκ. επάνω από αυτό το σημείο - δηλάδη σε ύψος 2μ από το έδαφος.

Συνολικά μ2 για κάλυψη : 40μ2 Χ 22κιλά σοβά = 880κιλά χ2,03 = Euro 1786,40

 

Συμπληρωματικά προϊόντα

 

Σοβάς εξομάλυνσης : Η χρήση του σοβά είναι η εξομάλυνση των επιφανειών πριν την εφαρμογή του βασικού σοβά Keim Porosan Sanier.

 

Στεγανωτική λάσπη : Ειδικευμένος σοβάς που μπαίνει στο εξωτερική πλευρά των τοίχων (κάτω από την επιφάνεια της γης) για να εμποδίζει το νερό να εισχωρεί στο δομικό υλικό.

 

Σοβάς με τσιμέντο τραχείτη : Εφαρμόζεται σε μή-αποροφώδεις επιφάνειες για την καλύτερη συγκόλληση της βασικής σοβάς για την ανερχόμενη υγρασία - Keim Porosan Sanier.

 

Internet : www.abio.gr

E-Mail : [email protected]

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο

 

Περιγραφή

 

Στεγνός σοβάς με βάση το άκρος υδραυλικό ασβέστιο τραχείτη, ανθεκτική στον παγετό δολομιτική άμμο και προσμίξεις.
Η κόκκωση ανέρχεται σε 0 - 1,3 mm.
Η αντοχή αντιστοιχεί στους σοβάδες Ρ ΙΙ κατά DIN 18 550. Ο σοβάς εξυγίανσης με τραχείτη KEIM Porosan είναι στεγνός σοβάς εξ εργοστασίου, κατά DIN 18 557 και πληροί τις απαιτήσεις του φυλλαδίου WTA 2-2-91 για σοβάδες υποστρώματος με πόρους.

 

Εφαρμογές

 

Ο σοβάς εξυγίανσης KEIM Porosan με τραχείτη είναι ειδικός πορώδης αδιάβροχος σοβάς εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης για την εξυγίανση σοβάδων πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, που έχουν υποστεί ζημιά από το αλάτι. Επίσης κατάλληλο για τοιχώματα με πολύ υγρασία, σε ιστορικά κτίρια, παλαιά κτίρια, κοντά στο έδαφος (βάθρο), στα υπόγεια κτλ.

 

Ιδιότητες

 

· Εμποδίζει τα επανθήματα στην επιφάνεια του σοβά (συγκρατεί καλά το αλάτι)
·
Μεγάλοι πόροι
·
Καλή διαπερατότητα σε υδρατμό, γιΆαυτό
·
στεγνώνει εύκολα
·
Αδιάβροχο (χαμηλή μεταγωγημότητα υγρασίας)
·
Μικρές τάσεις λόγω αργής πήξης
· Αντοχή στον παγετό

 

 

Υποδείξεις εφαρμογής
Προετοιμασία υποστρώματος

 

Μαδήστε τον υφιστάμενο σοβά έως περίπου 80 cm (πολύ σημαντικό) πέρα από τις οφθαλμοφανείς ζημιές έως το τοίχωμα. Απομακρύνετε αμέσως τα μπάζα που εμπεριέχουν αλάτι. Μαδήστε το εύθρυπτο κονίαμα έως το βάθος τουλ. 2 cm, ανανεώσετε τα εύθρυπτα τούβλα.
Καθαρίστε μετά σχολαστικά το τοίχωμα χωρίς νερό (π.χ. με ατσαλόβουρτσα) και αφαιρέστε μετά τη σκόνη (π.χ. με πεπιεσμένο αέρα).
Καθαρίζοντας σχολαστικά το τοίχωμα και χρησιμοποιώντας τουλάχιστον δυο στρώσεις σοβά εξυγίανσης (με ενδιάμεση αναμονή) μπορείτε να αποφεύγετε ιδιαίτερη εξυγίανση κατά του αλατιού με τοξικές συνδέσεις μολύβδου.

Εφαρμόστε δικτυωτό πεταχτό με σοβά τραχείτη KEIM Porosan για να εξασφαλιστεί η σταθερή σύνδεση μεταξύ του τοιχώματος χαμηλής απορροφητικότητας και του σοβά
εξυγίανσης / εξομάλυνσης KEIM Porosan. Το τοίχωμα πρέπει να φαίνεται καλά μετά την εφαρμογή.

Γεμίστε βαθουλώματα, πόρους και ανωμαλίες με σοβά εξομάλυνσης KEIM Porosan

(προσέξτε τους χρόνους αναμονής).

 

Επεξεργασία

 

Για 1 σακί (35 kg) σοβά εξυγίανσης KEIM Porosan χρειάζονται περίπου 6,5 l νερό ανάμιξης και δίδει περίπου 26 l μάζα κονιάματος.

Ο σοβάς εξυγίανσης με τραχείτη KEIM Porosan αναμιγνύεται με καθαρό νερό μέχρι να γίνει μια πηκτή μάζα. Για μικρές ποσότητες, χρησιμοποιείτε μίξερ (ελάχ. χρόνος ανάμιξης 2 λεπτά). Για μεγαλύτερες ποσότητες χρησιμοποιείτε αντλίες μίξης με ατέρμονες πόρων με βαλβίδα.

Οι μπετονιέρες (ελεύθερης πτώσης) δεν είναι κατάλληλες για τη ανάμιξη.
Αποφεύγετε μεγάλους χρόνους ανάμιξης.


Όταν το συνολικό πάχος ξεπερνά τα 30 mm, μπορείτε να χρησιμοποιείτε σοβά εξομάλυνσης KEIM Porosan. Μετά από τον απαραίτητο χρόνο αναμονής, τοποθετήστε το σοβά εξυγίανσης KEIM Porosan με τραχείτη σε δυο στρώσεις με λεπτότερο πάχος 10mm.

Όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο σοβάς εξυγίανσης KEIM Porosan με τραχείτη, το συνολικό πάχος στρώσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλ. 20 mm έως το μέγιστο πάχος 40 mm, ενώ η τελευταία στρώση θα είναι τουλάχιστον πάχους 10 mm.
Στην περίπτωση χρήσης σοβά εξομάλυνσης ως λεγόμενου πορώδη σοβά υποστρώματος, η τελευταία στρώση πρέπει να αποτελείται από σοβά εξυγίανσης KEIM Porosan με τραχείτη με ελάχιστο πάχος 15 mm. Η εκδοχή αυτή περιλαμβάνει μόνο μια στρώση σοβά εξυγίανσης WTA και συνιστάται για χαμηλή περιεκτικότητα του τοιχώματος σε αλάτι.
Οι χρόνοι αναμονής μετά την πρώτη στρώση εξαρτώνται από το πάχος:
1 ημέρα ανά mm πάχος στρώσης εξομάλυνσης.

Μετέπειτα επεξεργασία

 

Προστατέψτε το σοβά εξυγίανσης KEIM Porosan από τη ραγδαία αφύγρανση από τον ήλιο ή/και τον αέρα, εάν χρειαστεί, κρατήστε το υγρό.

 

Χρόνος αναμονής

 

Οι χρόνοι αναμονής εξαρτώνται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την υφή και την απορροφητικότητα του υποστρώματος, κατά κανόνα για 1 ημέρα ανά mm πάχος σοβά εξυγίανσης, μετά χρωματισμός και διαμόρφωση με το σύστημα ορυκτών βαφών KEIM, το νωρίτερο μετά από 10 ημέρες.


Θερμοκρασία επεξεργασίας

 

Αποφεύγετε την επεξεργασία με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή/και δυνατό αέρα, ή με θερμοκρασίες κάτω των + 5°C στο περιβάλλον και στο υπόστρωμα.

 

Χρωματισμός

 

Η πλήρης λειτουργικότητα του σοβά εξυγίανσης KEIM Porosan με τραχείτη εξασφαλίζεται μόνο με τη χρήση των συστημάτων ορυκτών βαφών υψηλής διαπερατότητας στον υδρατμό, π.χ. KEIM Purkristalat, KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Biosil, KEIM Ecosil και KEIM Reversil.
Απαραίτητη προετοιμασία με καυστικό υγρό KEIM που διαλύεται με νερό 1:3 και ξέπλυμα με νερό.

 

Κατανάλωση

 

1 σακί των 35 kg = περίπου 26 l μάζα κονιάματος, με 2 cm πάχος στρώσης δίνει 1,3 τμ σοβατισμένη επιφάνεια, δηλαδή αντιστοιχεί σε περίπου 27 kg/m2 στεγνό κονίαμα.

 

Συσκευασία

 

Σακιά των 35 kg.

 

Αποθήκευση

 

6 μήνες με αποθήκευση σε στεγνό χώρο (ξύλινη σχάρα).

 

Σήμανση κατά GefStoffV

 

Δεν υπάρχει.

 

Σήμανση κατά τη μεταφορά

Δεν υπάρχει.

Υποδείξεις ασφαλείας

Το ορυκτό συνδετικό αντιδρά αλκαλικά. Προστατέψτε τις επιφάνειες που δεν θα επαλειφθούν καλύπτοντάς τες. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τις πιτσιλιές στις γύρω επιφάνειες. Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα από τις πιτσιλιές.
Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά.

 

 

 

 

 

-

 

 

ABIO - Bottom info

Διαθέτουμε αποκλειστικά τους κορυφαίους εξειδικευμένους οίκους:

facebook 5 32

buble ΤΗΛ 210-7707587 [email protected]

Πνευματικά δικαιώματα ΑΣΣΕΡ ΦΡΕΝΤΡΙΚ ΜΠΡΥΝΙ © 2015, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος